Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Στην προσπάθεια της Bistorming να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε θέματα εταιρικής ταυτότητας, προχωρά ένα βήμα μπροστά και αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, trademarks, λογοτύπων.

Καταξιωμένοι στο εμπορικό δίκαιο νομικοί, με μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα της κατοχύρωσης των εμπορικών σημάτων, θα αναλάβουν όλη τη διαδικασία της κατοχύρωσης, με ανταγωνιστικό κόστος και άριστη εξυπηρέτηση.

 

Τι είναι εμπορικό σήμα; 

Το διακριτικό γνώρισμα, που θα χαρακτηρίζει την επιχείρησή σας ή το προϊόν σας, ονομάζεται εμπορικό σήμα. Τα σήματα είναι παντού γύρω μας…coca cola, estee lauder, ford, η (εφημερίδα) καθημερινή κ.ο.κ.

 

Τι μπορεί να κατατεθεί ως εμπορικό σήμα;

«Το σήμα μπορεί να συνίσταται από οποιαδήποτε σημεία επιδεχόμενα γραφικής παράστασης, ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, εφόσον τα σημεία αυτά μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων» (Άρθρο 2 της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

 

Για ποιο λόγο να κατοχυρώσω το σήμα μου;

Γιατί το σήμα σας είναι το σύμβολο που αναζητούν οι πελάτες σας για να σας επιλέξουν, σας διακρίνει από τους ανταγωνιστές σας και προστατεύει με έναν μοναδικό τρόπο το όνομά σας, το πελατολόγιό σας και τα χρήματα που έχετε επενδύσει στην επιχείρησή σας!

Γιατί το σήμα σας είναι ένα περιουσιακά εκμεταλλεύσιμο άυλο αγαθό, αφού μπορείτε να το μεταβιβάσετε με οικονομικό αντάλλαγμα!

 

Η διαδικασία δεν είναι απλή και απαιτείται προσεκτική μελέτη από εξειδικευμένο στην κατάθεση εμπορικών σημάτων δικηγόρο.

1.    Έλεγχος εμπορικού σήματος και διαθεσιμότητας

Το σήμα σας θα πρέπει να ελεγχθεί, ώστε να είναι σύμφωνο με την νομοθεσία περί σημάτων και να διερευνηθεί αν είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με άλλο παραπλήσιο σήμα.

2.    Κατηγοριοποίηση εμπορικού σήματος

Το σήμα σας θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί σε μια ή περισσότερες κλάσεις, που είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών.

3.    Κατάθεση δήλωσης και φακέλου

Το νομικό τμήμα της εταιρείας μας θα αναλάβει τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και θα καταθέσει τη δήλωση του σήματος σας.

4.    Απόφαση

Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (συνήθως δύο μηνών) συνεδριάζει η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και εκδίδεται απόφαση περί οριστικής καταχώρησης του σήματός σας. Η διάρκεια της προστασίας του σήματος σας είναι 10 χρόνια, με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης.

 

 

ShareTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!